MAFIA

Mafia je tajný spolok, ktorý sa vyvinul v 19. storočí v období napoleonských vojen na Sicílii, pôvodne s cieľom oslobodiť a zjednotiť Taliansko. V súčasnosti sa týmto názvom často označujú organizované zločinecké a teroristické skupiny všeobecne. Jej členovia dodržujú sľub mlčanlivosti zvaný omertà.

COSA NOSTRA:

TRADIČNÉ HODNOSTI:

Capo di Tutti Capi

[Boss všetkých bossov]

Capo Crimine

[Don]

Consigliere

[Poradca, finančník]

Sgarrista / Soldato

[pešiak]

Picciotto

[Vymáhač]

Principiante

[Zelenáč]

Cosa Nostra je zločinecká skupina pôvodom zo Sicílie. Týmto pojmom sa tiež môže označovať mafiánske odvetvie, ktorého pôvod siaha k tradičným talianskym kriminálnym živlom HLAVNE k talianskej a sicílskej emigrácii do USA.

Členovia Cosa Nostry sú LEN muži, ktorý sa považujú za veľmi ctihodných.

Základnou jednotkou tejto skupiny sú tzv. rodiny – členovia nemusia byť v pokrvnom vzťahu. Každá „rodina“ má moc nad určitým teritóriom. Jednotlivé „rodiny“ a ich členov spája vzájomná solidarita, pocit výnimočnosti, pravidlá a do veľkej miery aj koordinácia.

Kultúra, spôsob myslenia a konania organizácie a jej členov vychádza čiastočne zo sicílskej mentality, ktorú vykladá svojím vlastným spôsobom, čiastočne je výsledkom vlastnej histórie a pôsobenia mafie. Prijímacie rituály nového člena organizácie sú inšpirované slobodomurárstvom a siahajú hlboko do minulosti. Budúci člen odprisahá vernosť, je pichnutý do prsta a jeho krvou je pokropený svätý obrázok. Ten je následne spálený ako symbol likvidácie prípadného zradcu.

Sila Cosa Nostry spočíva najmä v jej schopnosti páchať násilie vo veľkom dôraze na utajenosť a mlčanlivosť.

KÓDEX  COSA NOSTRA:

 • Osobne sa nepredstavíš ďalšiemu členovi klanu. Musí to za teba urobiť tretí člen.

 • Nebudeš pozerať po manželkách svojich priateľov.

 • Nikdy nebudeš videný v prítomnosti policajtov.

 • Nebudeš chodiť do barov a klubov.

 • Služba Cosa Nostre je nadovšetko - budeš jej k dispozícii i keby tvoja žena rodila.

 • Schôdzky sa musia rešpektovať.

 • K ženám sa budeš správať s úctou.

 • Pokiaľ budeš požiadaný o informáciu, odpovieš pravdivo.

 • Neprivlastníš si peniaze iného člena klanu, alebo inej rodiny.

 • Členmi sa nemôžu stať ľudia, ktorí majú kontakty na polícii, informátori, ľudia, ktorí sa správajú zle a neriadia sa morálnymi zásadami.

LA COSA NOSTRA:

TRADIČNÉ HODNOSTI:

Taliansko-americká kriminálna organizácia a odnož sicílskej mafie. Má korene v sicílskej mafii, ale je to samostatná organizácia v Amerike po veľa rokov. Dnes taliansko-americká mafia spolupracuje v rôznych trestných činnostiach spolu so sicílskou mafiou a inými talianskymi skupinami organizovaného zločinu.

Rovnako ako pri Cosa Nostre aj tu je základnou organizačnou jednotkou „rodina,“ ktorá spravuje určité územie a operuje v určitých aktivitách ako: hazardné hry, drogy, úžerníctvo...

Počas rokov sa tak La Cosa Nostra zdomácnila, že teraz sú členmi aj osoby s americkými koreňmi (sú narodení v USA.)

Boss

[Vodca rodiny]

Consigliere
[Poradca, finančník]

Underboss
[Rozdáva rozkazy]

Skipper
[kapitán, dostáva informácie]

Soldier
[pešiak]

KÓDEX LA COSA NOSTRA:

 • Pravidlo Omertà – je to prísaha "kódu mlčanlivosti"

 • Pravidlo etnického pôvodu – iba muž pôvodom z Talianska alebo Sicílie sa môže stať právoplatným členom (made man); pokrvná lína musí byť z Talianka alebo Sicílie

 • Pravidlo rodinných tajomstiev – členovia nemôžu rozprávať o rodinných obchodoch ľudom, ktorý nie sú členmi rodiny

 • Pravidlo "Krv za Krv" – pokiaľ je člen rodiny zabitý (iným členom) nikto nemôže vykonať odplatu bez súhlasu bossa rodiny

 • Žiaden boj medzi členmi – od pästných až po súboje na nože

 • Pravidlo poplatku – každý mesiac; člen musí platiť bossovi; tak isto má podiel boss z iných vedľajších obchodov

 • Pravidlo cudzoložstva – členovia sa nesmú dopustiť nevery s ženou iného člena

 • Pravidlo "žiadne fúzy" – členovia si nesmú nechať narásť fúzy

 • Pravidlo "žiadna červená farba" – členovia nesmú nosiť oblečenie obsahujúce červenú farbu

   © Outlaw City RPG  2020 - 2021

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now