b35ae6a190a2195d9a50ec8e518281a8--manik-

KARTEL

Zločinecká organizácia, ktorá sa zaoberá ilegálnym obchodom s drogami. Niektoré kartely fungujú ako organizované skupiny s vlastnými špecifickými znakmi. Iné drogové kartely sú zhlukom viacerých skupín, ktoré sa spolčili aby zdieľali zdroje a využili možnosti inej špecializovanej skupiny -> to sú kartely nie v pravom slova zmysle.

CannabisConnection_Leaf.png

V Outlaw City úradujú dva najznámejšie, ktoré vzájomne spolupracujú:

MEXICKÝ DROGOVÝ KARTEL

KOLUMBIJSKÝ DROGOVÝ KARTEL

kokeš.png