6398d7abdf29484893eab318e5c67f0e.jpg

CIVILISTI

Slušní a nič netušiaci obyvatelia mesta Outlaw City, ktorí si žijú svoj každodenný život. Pracujú osem hodín denne, poniektorí viac, starajú sa o svoje rodiny a riešia každodenné strasti a radosti života. Avšak aj nevšedný a priemerný obyvateľ sa dokáže dostať do deja ilegálnej činnosti, no možno bol len v nesprávny čas na nesprávnom mieste.